Vicus translations

[In English]


Vicus TranslaTions

Imaxe da Ría de VigoMenú Principal

Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liña

CURRÍCULO
Son licenciado en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo, máster en Tradución multimedia e teño experiencia en varias empresas de traducción (Word Works, 1Global Translators) e en dobraxe.

[Volver ao menú principal]
LINGUAS
As linguas coas que traballo son galego e castelán como lingua A e o inglés e portugués como lingua B. Coñecemento medio de alemán, francés e suahili. Nivel básico de ruso, chinés e árabe.

[Volver ao menú principal]

TIPOLOXÍA DE TEXTOS
Son especialista de textos de carácter informativo e histórico. Tamén teño experiencia con textos xurídicos e encargos de museos.
[Volver ao menú principal]

PRAZOS DE ENTREGA
As traducións ordinarias entregaranse nun prazo máximo de 15 días, mentres que as urxentes no prazo máximo dunha semana. Isto pode ser variable segundo o tamaño do texto a traducir.

[Volver ao menú principal]
PREZO
O prezo está establecido en 0,2 euros por palabra traducida, aínda que este pode ser variable segundo o grado de urxencia da tradución (feito que será informado no momento do encargo do traballo).

[Volver ao menú principal]

FERRAMENTAS EN LIÑA

1. GOOGLE. Buscador xenérico de información en internet.

2. DRAG. Diccionario galego monolingue da Real Academia Galega.

3. LINGUEE. Tradutor de varias linguas en internet.

4.DdD. Dicionario de dicionarios da lingua galega.

[Volver ao menú principal]

Para contactar comigo, por favor escribídeme a:


inicolasb2015@gmail.com